Straipsniai

Ponas Eduardas Eigirdas žurnale „Valstybė“ toliau nagrinėja Rusijos planus užvaldyti Lietuvos energetiką, o vėliau ir politikus bei pačią Valstybę (Lietuvą, ne jo redaguojamą žurnalą). 
 
Reikia tik pasidžiaugti, kad mes gyvenam demokratinėje šalyje ir kiekvienas gali reikšti savo nuomonę, nepaisant kiek ji yra logiška ar prasilenkia su logika. Vis dėl to yra būtina, kad visuomenė gautų visapusišką informaciją, skirtingas nuomones tuo pačiu klausimu ir kad kiekvienas žmogus galėtų padaryti savo nuosavas išvadas, remiantis savo sveiku protu.
 

Šiuo metu Lietuvos energetikos institutas Energetikos Ministerijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos (UAB "VAE SPB") ir Lietuvos dujų asociacijos užsakymais rengia Lietuvos energetikos strategiją.  LRS Ekonomikos Komiteto narių prašymu Lietuvos Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija parengė pasiūlymus energetikos strategijai ir jos rengimo principams.

 

 

 

-

Dar nebuvo nei vienų diskusijų tarp kandidatų į Vilniaus merus, kuriuose nebūtų kalbama apie Vilniaus centralizuotą šilumos ūkį. Ir vedančių partijų pasiūlymai kaip sumažinti vilniečių išlaidas šildymui tiesą sakant - varo į neviltį...Tiiuosi, kad šiame strapsnyje išdėstytos mintys padės diskusijas api Vilniau šilumos ūkįpakeli į aukštesn lygį!