Pranešimai

Štai, pagaliau, 2,5 metų vėliau, nei reikalauja ES energijos efektyvumo direktyva, iš Europos Komisijos gavus kelis perspėjimus ir pagrąsinimus bylinėjimusi Europos Teisingumo Teisme, energetikos ministerija Seimui vis tik pateikia naujojo Energijos vartojimo efektyvumo didinimo bei susijusius įstatymų projektus.
 
Pirmas įspūdis, permetus akimis projektą ir aiškinamąjį raštą, labai nekoks

 

Valstybinis planavimas ar konkurencija energijos gamyboje? Ši tema vis iškyla energetikų ir ekonomistų diskusijose. Užvakar TSPMI vykusioje diskusijoje mano labai gerbiamas ekonomistas Raimondas Kuodis mandagiai ir gana švelniai pakritikavo Liberalų programą, kurioje numatoma plėtoti konkurenciją centralizuotai tiekiamos šilumos gamybos sektoriuje ir naikinti bet kokias privilegijas valstybinio kapitalo įmonėms, veikiančioms konkurencinėje (pavyzdžiui energijos gamybos ar gamybos rezervo užtikrinimo elektros rinkoje) rinkose, nuo 2020 metų iš vis eliminuojant valstybės kapitalą iš konkurencinių rinkų. 

Tai yra atsakymas. Arba pozicijos paaiškinimas, jei norit.

Žemiau yra pateikta informacija apie Antakalnio rinkiminėje apygardoje esančių pastatų vidutinius šilumos suvartojimus, tenkančius vienam kvadratiniam metrui namo ploto, nuo 2011 metų balandžio iki 2012 metų kovo. Tai yra - per vienerius metus.