Kas naujo

Štai, pagaliau, 2,5 metų vėliau, nei reikalauja ES energijos efektyvumo direktyva, iš Europos Komisijos gavus kelis perspėjimus ir pagrąsinimus bylinėjimusi Europos Teisingumo Teisme, energetikos ministerija Seimui vis tik pateikia naujojo Energijos vartojimo efektyvumo didinimo bei susijusius įstatymų projektus.
 
Pirmas įspūdis, permetus akimis projektą ir aiškinamąjį raštą, labai nekoks

 

Valstybinis planavimas ar konkurencija energijos gamyboje? Ši tema vis iškyla energetikų ir ekonomistų diskusijose. Užvakar TSPMI vykusioje diskusijoje mano labai gerbiamas ekonomistas Raimondas Kuodis mandagiai ir gana švelniai pakritikavo Liberalų programą, kurioje numatoma plėtoti konkurenciją centralizuotai tiekiamos šilumos gamybos sektoriuje ir naikinti bet kokias privilegijas valstybinio kapitalo įmonėms, veikiančioms konkurencinėje (pavyzdžiui energijos gamybos ar gamybos rezervo užtikrinimo elektros rinkoje) rinkose, nuo 2020 metų iš vis eliminuojant valstybės kapitalą iš konkurencinių rinkų. 

Tai yra atsakymas. Arba pozicijos paaiškinimas, jei norit.

Ponas Eduardas Eigirdas žurnale „Valstybė“ toliau nagrinėja Rusijos planus užvaldyti Lietuvos energetiką, o vėliau ir politikus bei pačią Valstybę (Lietuvą, ne jo redaguojamą žurnalą). 
 
Reikia tik pasidžiaugti, kad mes gyvenam demokratinėje šalyje ir kiekvienas gali reikšti savo nuomonę, nepaisant kiek ji yra logiška ar prasilenkia su logika. Vis dėl to yra būtina, kad visuomenė gautų visapusišką informaciją, skirtingas nuomones tuo pačiu klausimu ir kad kiekvienas žmogus galėtų padaryti savo nuosavas išvadas, remiantis savo sveiku protu.
 

Šiuo metu Lietuvos energetikos institutas Energetikos Ministerijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos (UAB "VAE SPB") ir Lietuvos dujų asociacijos užsakymais rengia Lietuvos energetikos strategiją.  LRS Ekonomikos Komiteto narių prašymu Lietuvos Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija parengė pasiūlymus energetikos strategijai ir jos rengimo principams.

 

 

 

-